ПРО ПРОЄКТ

Проєкт USAID «Економічна підтримка Східної України» є ініціативою, що розрахована на шість років (2018-2024), яка реалізується компанією «DAI Global» та має на меті покращити економіку Східної України у відповідь на агресію Росії. Цільові географічні регіони Проєкту включають території Донецької та Луганської областей, які контролюються Урядом України, та окремі міста Приазов’я.

Конфлікт на Сході України, який підтримується Росією, та гібридна війна Росії в Приазов’ї повністю змінили економіку регіону: відрізали його від важливих ринків, спричинили занепад традиційних галузей, позбавили 1,5 мільйони людей домівок та роботи. У результаті — мільйони українців стали економічно вразливими.

Окрім проблем, що спричинені цим конфліктом, дані опитувань свідчать, що на Сході значно нижчий рівень підтримки Євроатлантичного поступу України. Серед причин — відсутність економічної безпеки та низька довіра до державних установ.

Для подолання цих викликів Проєкт USAID «Економічна підтримка Східної України» (Проєкт USAID) допомагає розвивати стійку, ринково-орієнтовану економіку на Сході України. Проєкт USAID надає можливість місцевим жителям покращувати рівень життя та розвивати бізнес у перспективних галузях економіки, а також виходити на нові ринки в Україні, Європейському Союзі (ЄС) та за їх межами.

Проєкт USAID робить особливий наголос на роботі з внутрішньо переміщеними особами, жінками, молоддю, ромами, ветеранами, людьми похилого віку, та іншими малопредставленими групами, щоб забезпечити їх участь в економічному успіхові регіону. Проєкт USAID також працює з місцевими та регіональними органами влади і недержавними структурами для визначення реалістичного бачення майбутнього економіки регіону.

Діяльність Проєкту USAID зосереджена на трьох компонентах:

  • Інтеграція: розвиток можливостей вразливих верств населення для покращення економічної ситуації та розвитку мікро-, малих та середніх підприємств (ММСП);
  • Розвиток: допомога ММСП у впровадженні інновацій, залученні інвестицій та виході на нові ринки; і
  • Досягнення успіху: робота з коаліціями та лідерами регіону для формулювання бачення майбутнього та запровадження сучасної економіки, що сприяє розвитку малого та середнього бізнесу.

ЕКОНОМІЧНА ІНТЕГРАЦІЯ

 

УВАГА НА НАЙБІЛЬШ УРАЗЛИВІ ГРУПИ НАСЕЛЕННЯ

Конфлікт позбавляє багатьох людей, які проживають на Сході України, успішного економічного майбутнього. Оскільки стабільна та стійка економіка створює можливості для найбільш вразливих громадян, Проєкт USAID приділяє особливу увагу підтримці вразливих груп населення через:

Розбудову потенціалу:

  • роботу з місцевими партнерами через тренінги та наставництво, що покращують потенціал молоді та вразливих груп населення успішно використовувати економічні можливості;
  • надання грантів громадським організаціям (ГО), які підтримують вразливі групи населення.

Збільшення можливостей:

  • підтримка ММСП, які працевлаштовують вразливих осіб, для розширення своєї діяльності;
  • забезпечення доступу безробітних та частково безробітних осіб до можливостей стажування, отримання роботи, наставництва та іншої інформаційної підтримки, а також практичного досвіду;
  • розвиток місцевих інформаційних мереж (через центри підвищення кваліфікації) для того, щоб люди мали можливості для розвитку підприємництва в цільових галузях; та
  • адаптація навчальних програм до потреб роботодавців та забезпечення можливості місцевих освіт ніх закладів розвивати практичні навички безробітної та частково безробітної молоді в професіях, на які існує високий попит на місцевому рівні.

 

РОЗВИТОК МІКРО-, МАЛИХ ТА СЕРЕДНІХ ПІДПРИЄМСТВ

 

ЦІЛЬОВІ ГАЛУЗІ

Проєкт USAID зосереджує свою роботу із підприємствами у шести цільових галузях, кожну з яких обрано завдяки її потенціалу для економічного зростання та створення нових економічних можливостей для ММСП.
Ці галузі: бджільництво, овочівництво, інформаційні технології, інноваційне виробництво, альтернативні джерела енергії та туризм.

Розвиток галузі бджільництва на Сході України створює нові експортні можливості для численних бджолярів регіону, значна частина яких є економічно вразливими літніми чи внутрішньо переміщеними особами. Проєкт USAID підтримує впровадження сучасних технологій через проведення круглих столів та навчальних поїздок, працює над підвищенням рівня навчальних програм сільськогосподарських технічних училищ та освітньо-консультаційних послуг у галузі сільського господарства, а також покращує координацію між бджолярами та фермерами.

На Сході України живуть одні з найталановитіших фермерів країни, проте конфлікт відрізав їх від традиційних ринків збуту. Проєкт USAID сприяє розбудові нових партнерств між малими фермерськими господарствами та великими комерційними переробними підприємствами, забезпечує інтенсивне наставництво у питаннях сільського господарства та маркетингу як засобу залучення нових покупців та підтримки в оновленні обладнання та вдосконаленні інфраструктури на регіональних фермерських ринках.

Проєкт USAID ініціює партнерства з університетами для розробки навчальних програм, а також покращує доступ до курсів англійської мови. Проєкт USAID також сприяє створенню асоціацій чи кластерів IT в Краматорську та Маріуполі та розглядає можливість створення навчального центру в сфері ІТ на основі капіталовкладень попередніх проєктів USAID.

Інноваційне виробництво

Проєкт USAID допомагає провідним виробникам регіону вдосконалити свої підприємницькі навички, сприяє продажу їх продуктів на нових ринках та відкриває доступ до фінансів.

Використання біопалива має потенціал забезпечити доходи та працевлаштування у віддалених сільських територіях, а також зменшити енергетичну залежність від російського газу та вугілля. Проєкт USAID у співпраці з іншими міжнародними донорами підтримує використання відходів сільського та лісового господарства для виробництва тепла.

Туристична галузь має величезний потенціал підвищити можливості працевлаштування та отримання доходів українців, які проживають у Приазов’ї, особливо в прибережному місті Бердянськ, куди щорічно приїжджає близько 1,2 мільйона відвідувачів. Проєкт USAID працює з місцевими підприємцями для подолання негативного сприйняття регіону та розбудови потенціалу культурного та природного спадку, який раніше не популяризували.

ДОСЯГНЕННЯ УСПІХУ

 

ЗАНЕПАД ТРАДИЦІЙНИХ ГАЛУЗЕЙ ЕКОНОМІКИ

Занепад традиційних для регіону галузей економіки, що спричинений конфліктом, який підтримується Росією, а також втрата економічних зв’язків, позбавили регіон можливості далі розвивати важку промисловість, видобувати вугілля та перекрили експортний шлях через морський порт. Окрім того, масова міграція кваліфікованих робітників та молоді становить загрозу для існування ключових регіональних міст та успіху існуючих підприємств. Для вирішення цих викликів, Проєкт USAID працює над розбудовою бачення майбутнього та залученням інвестицій в інфраструктуру регіону.

ВИЗНАЧЕННЯ БАЧЕННЯ МАЙБУТНЬОГО

Для переходу економіки Східної України від традиційних галузей, які історично визначали ситуацію в регіоні, потрібно визначене бачення того, який вигляд має майбутнє економіки і планування його реалізації. Беручи за приклад місто Пітсбург (США), Проєкт USAID працює з представниками області, міста, громади, університетів та приватного сектору для створення всеохопного бачення товарів, які можна виготовляти на місцевому рівні, враховуючи тенденції ринку, та допоможе у залученні інвестицій для економічних перетворень. Проєкт USAID долучився до створення та підтримки належного іміджу регіону для залучення інвестицій, кваліфікованих працівників та молоді, необхідних для досягнення економічного успіху.

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ В ІНФРАСТРУКТУРУ

Конфлікт спричинив велику потребу Сходу України у відновленні інфраструктури, інвестиціях та переорієнтації. Проєкт USAID працює із зацікавленими сторонами на регіональному рівні для залучення інвестицій, які потрібні для вирішення інфраструктурних потреб регіону.

ПАРТНЕРИ З РЕАЛІЗАЦІЇ: Компанія «DAI Global», Данська Рада у справах біженців, «СДМ Інжиніринг Україна», FHI 360
ВНЕСОК США: 71,8 млн доларів США