BUSINESS HAS RECEIVED 15,000 LOANS SINCE THE BEGINNING OF THE WAR

29 November 2022

On November 29, USAID Economic Resilience Activity (ERA) held the seventh online dialogue platform “Support for Business in Wartime: Relocation and Recovery” in cooperation with the Reform team under the Ministry of Economy of Ukraine. The event was attended by 33 participants: entrepreneurs, representatives of the Ukrainian Bank Association, the banking sector and the Ministry of Economy of Ukraine.

Representatives of Oschadbank spoke about business support through “Affordable Loans 5–7–9%” state program. In 2022, Oschadbank provided more than UAH 10 billion in loans, with 80% of clients –  representatives of micro-, small and medium-sized enterprises – receiving loans under the 5–7–9%  program. Since the beginning of the full-scale invasion, business has received 15,000 loans, and the demand for concessional lending remains very high. Most entrepreneurs receive loans to replenish working capital.

Representatives of First Ukrainian International Bank and ESKA Capital leasing company updated participants on “Affordable Financial Leasing 5–7–9%” program. Most requests for financing come from agricultural and logistics sectors. Due to problems with logistics (air transport and seaports are not fully operational) many goods are now delivered by truck. The agricultural sector accounts for 30% of leasing requests. Leasing conditions are: advance payment of 40—50%, good business reputation, availability of equipment by the client (already have a fleet; not a startup), and geography – the center and west of Ukraine.

Entrepreneurs received answers to questions about who can apply for loans, whether collateral is required, and which regions are included in the “green zone”.

 

 

 

 

29 листопада за сприяння Проєкту USAID «Економічна підтримка України»,  Команди підтримки реформ Мінекономіки України, участі Асоціації українських банків, представників державних та недержавних банків

відбувся сьомий інформаційно-діалоговий майданчик «Допомога бізнесу в умовах війни: релокація та відновлення». До заходу долучилися 33 учасники – підприємці, представники банківської сфери, Мінекономіки України.

 

Представники акціонерного товариства “Ощадбанк” розповіли про підтримку бізнесу через державні програми «Доступні кредити 5-7-9%». У 2022 році Ощадбанк надав кредитів на понад 10 мільярдів гривень. 80% клієнтів – представників мікро-, малого та середнього бізнесу – отримують кредити за програмою 5 – 7 – 9%. Від початку повномасштабного вторгнення бізнес отримав 15 000 кредитів, запит на пільгове кредитування залишається дуже високим. Найбільше підприємці отримують кредити на поповнення обігових коштів.

Представники Першого Українського Міжнародного Банку та лізингової компанії «ЕСКА Капітал» розповіли про можливості програми «Доступний фінансовий лізинг 5-7-9%». Наприклад, найчастіше агросектор та логістична галузь подають запити на таке фінансування. Через те, що логістика перевезення товарів ускладнена (не працюють авіаперевезення та повною мірою морські порти), багато товарів доставляються вантажівками. Також 30% запитів на лізинг складає агросектор. Умови для отримання лізингу – аванс 40-50%, гарна ділова репутація, наявність техніки у клієнта (щоб вже був певний парк, а не стартап), географія – центр та захід України.

Підприємці отримали відповіді на питання про те, хто може подавати заявки на кредитування, чи потрібна застава для цього та які регіони входять до “зеленої зони”.