Розвиток трудового потенціалу

Чому важливо розвивати трудовий ресурс у Східній Україні?

Наскрізні виклики розвитку трудового потенціалу Сходу України блокують можливості та створюють проблеми для працівників, роботодавців, шкіл, міст, органів місцевого самоврядування та сімей.

До основних обмежень з якими працює команда з розвитку трудового потенціалу належать є:

Демографічний спад – зміни в демографії та міграція робітників спричиняють зменшення кількості студентів у закладах освіти, що загрожує їхній економічній життєздатності, і продукує меншу кількість відповідних кваліфікованих робіт для заміщення робочих місць на сході України.

Послаблення або відсутність інновацій – структурні та системні проблеми закладів освіти призвели до вакууму без інновацій, що обмежує можливості традиційного бізнес-партнера розвиватись, процвітати чи конкурувати.

Порушення зв’язків освіти з промисловістю – без забезпечення належного механізму зворотного зв’язку для реалізації змін в університетах та адаптації змісту освіти до потреб приватного сектору, багато компаній не зможуть знайти відповідних кваліфікованих працівників, що значно підвищить їх конкуренцію, збільшуючи ймовірність припинення чи зміни місця діяльності.

У кожному випадку команда проєкту з розвитку трудового потенціалу прагне максимізувати вплив у секторах та партнерах проєкту шляхом здійснення загальносистемних, сталих та незалежних від постійного фінансування чи втручання з боку донорів змін.

Ключові стратегічні цілі розвитку трудового потенціалу

Для створення систематичних та стійких рішень команда проєкту з розвитку трудового потенціалу визначила три основні стратегічні цілі, які спрямовуватимуть окремі види діяльності націлену на стимулювання економіки до створення, привабливих для молоді, робочих місць та які сприятимуть економічному омолодженню їхніх громад:

Гармонізувати розвиток освіти, навчання та навичок із вимогами ринку праці

Залучати та закріпляти студентів і робітників у регіоні шляхом розвитку інноваційності та підвищення конкурентоспроможності закладів освіти різних рівнів й покращення привабливості роботодавців

Посилити інноваційну екосистему та стимулювати співпрацю університетів з компаніями з питань проведення спільних прикладних досліджень та розробок для розвитку інновацій, зростання і створення робочих місць на рівні компаній

 

ПАРТНЕРИ ДЛЯ ВПРОВАДЖЕННЯ ПІДХОДІВ РОЗВИТКУ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ

 

УНІВЕРСИТЕТИ-ПАРТНЕРИ ПРОЄКТУ

АКТИВНОСТІ З РОЗВИТКУ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ДЛЯ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ

 • Сприяти формуванню спроможності університетів розуміти ринки
 • Сприяння розвитку можливостей співпраці з прикладних досліджень та розробок
 • Побудова між-університетських партнерств
 • Сприяння розвитку інновацій в університетах
 • Сприяння співпраці бізнесу та університетів за допомогою дуальної форим здобуття освіти
 • Підтримання діяльності для центрів розвитку кар’єри в університетах, коледжах та закладах професійної освіти
 • Розбудова мережі кейс-клубів у регіоні
 • Підтримка дистанційного навчання згідно з обмеженнями COVID-19
 • Оновлення технічної інфраструктури та навчальних програм
 • Формування навичок інноваційного підприємництва

МІЖСЕКТОРАЛЬНІ ІНІЦИАТИВИ

 • Закріплення робітників
 • Залучення молоді

МАПА ОСВІТНІХ ТА МІЖСЕКТОРАЛЬНИХ ІНІЦІАТИВ ПРОЄКТУ